Spiser vi maten til hvalen?

Fordi den inneholder rikelige mengder av sunne omega-3-fettsyrer, og den supereffektive antioksidanten astaxanthin, har krillen blitt et ettertraktet innholdsstoff i en rekke kosttilskudd.

Likevel er enkelte av oss fremdeles skeptiske til krillfisket. En av bekymringene som går igjen er hvordan det påvirker økosystemet i Antarktis.

– Det forstår vi veldig godt, og det var en ting som også var viktig for oss da vi startet opp med Polarkrill, sier daglig leder Daniel Sandvik i Vitamail.

– Fordi krill er nær bunnen av næringskjeden er det mange som frykter at krillfisket vil forstyrre økosystemet. Faktum er at dette fisket er et av det strengest kvoterte, og mest bærekraftige i verden, fortsetter Sandvik.

Maten til hvalen

Antarktisk krill er favorittføden til bardehvaler – hvalfamilien som blant annet inkluderer artene knølhval, finnhval og blåhval.

Det høres kanskje merkelig ut at blåhvalen, verdens største pattedyr, kan livnære seg av et lite krepsdyr på 4 til 6 cm. Da blir det kanskje lettere forstå når man tar i betraktning at blåhvalen kan spise opp til ett tonn krill pr. måltid, og at ett individ kan konsumere så mye som 3,6 tonn krill i løpet av et døgn.

Det anslås at verdenshavenes hvaler årlig spiser omtrent 50-60 prosent av den totale krillbestanden i verden.

Til sammenligning fisker vi mennesker opp ca. 0,04% av krillbestanden.

Bærekraftig krillfiske

Vi fisker mindre krill nå enn vi gjorde for 30 år siden. (Kilde: Food and Agriculture Organization of the UN)

Krillfisket foregår i all hovedsak i Sørishavet, og reguleres av organisasjonen CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources).

Biomassen til bestanden av antarktisk krill er på ca. 500 millioner tonn – det dobbelte av massen til samtlige mennesker på jordkloden. Ca. 60 millioner tonn befinner seg i området der kommersielt krillfiske er lovlig. Det anslås at rundt 10% kan fiskes årlig uten at det utgjør noen risiko for bestanden.

Denne kvoten er 60 ganger høyere enn det som faktisk fiskes pr. i dag, og krillfisket er derfor svært bærekraftig.

Dette bekreftes også av Verdens naturfond (WWF):

– CCAMLR anslår en føre-var-bestand tilsvarende 8,6 millioner tonn, så dagens fangster er godt innenfor en bærekraftig definisjon, skriver WWF på sine nettsider.

Prøv POLARKRILL i 60 dager

kun 199,-

Skriv inn ditt telefonnummer

Du blir sendt videre til et bestillingsskjema forhåndsutfylt med informasjon knyttet til ditt telefonnummer. Du bestiller ingenting ennå.